Předběžná tržní konzultace - „IS pro podporu energetického a facility managementu“.
Datum poslední změny 30.03.2021 13:00:43

Jihomoravský kraj hodlá zadat veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem bude dodávka informačního systému pro podporu a řízení energetického managementu a facility managementu vč. souvisejících implementačních a poimplementačních služeb.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace