Předběžná tržní konzultace - „Zástupce zadavatele – Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj“.
Datum poslední změny 15.03.2021 15:49:45

Jihomoravský kraj hodlá zadat veřejnou zakázku na služby jejímž předmětem bude zastoupení zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a související činnosti k projektu „Digitální technická mapa pro Jihomoravský kraj“ (dále jen „DTM pro JMK“), který byl vyhlášen v rámci Výzvy III. Programu podpory Vysokorychlostní internet.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace