Předběžné tržní konzultace - Dodávka RTG přístroje
Datum poslední změny 06.10.2022 11:34:58

Účelem předběžných tržních konzultací je získat od dodavatelů relevantní informace k požadavkům zadavatele na předmětnou veřejnou zakázku a ověření nastavení zadávacích podmínek tak, aby odpovídaly potřebám zadavatele a právním předpisům, ale současně aby odpovídaly taktéž možnostem trhu a zakázka byla pro dodavatele atraktivní.
Účelem předběžných tržních konzultací je zároveň informování dodavatelů o záměrech a požadavcích zadavatele na předmět plnění v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou zakázku.
Více viz příloha.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace