Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2021 07.06.2021
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2021 07.06.2021
Dodatek č.8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2021 07.06.2021
Objednávka 14-21-20 - VEEAM zabezpečený repositář Dell vč. disku 07.06.2021
Objednávka č. 275/21/Kol 04.06.2021
Smlouva o dílo č. 2008-09 dodatek č. 3 03.06.2021
Objednávka č. 717/2021 - Panbio Covid-19 - Antigenní testy 01.06.2021
Smlouva o dílo - Revitalizace památníku bratří Mrštíků - tvorba webových stránek 01.06.2021
Rámcová kupní smlouva na dodávky diagnostik pro provedení automatizované analýzy krevního obrazu, diferenciálního počtu, retikulocytů, normoblastů, stanovení frakce nezralých trombocytů a tělních tekutin 31.05.2021
Smlouva o nájmu části nemovité věci - 4sports 31.05.2021
Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 94-21 31.05.2021
Smlouva o nájmu - Sysmex XN-1000 a Sysmex XP-300 31.05.2021
Smlouva o zajištění servisní činnosti č. 89-21 28.05.2021
Objednávka PC sestav 25.05.2021
Rámcová kupní smlouva na dodávky pytlů a sáčků na odpad 25.05.2021
Objednávka č. 1/RS č. 38-21 17.05.2021
Objednávka č. 351 - léčivé přípravky 14.05.2021
Smlouva o dílo č. 86-21 13.05.2021
Objednávka č. 198/21/Kol 12.05.2021
Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby – projektová dokumentace 07.05.2021