Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o spolupráci - Křehký, Jurenčáková 02.05.2018
Smlouva o spolupráci Profil Media s.r.o. 02.05.2018
Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených s jejich užíváním 29.04.2018
Smlouva o dílo - digitalizace AiP 27.04.2018
Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených s jejich užíváním 26.04.2018
Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě spojených s jejich užíváním 26.04.2018
Smlouva o dílo - Lejska 1918-38 25.04.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 23.04.2018
Objednávka 50/18/8 - oprava plicního ventilátoru a provedení PBTK 20.04.2018
Smlouva o dílo - obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů 19.04.2018
Darovací smlouva - 1 sestava - Novorozenecký screener MADSEN AccuScreen TE 18.04.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 18.04.2018
Objednávka 45/18/8 - validace procesu mytí u prokládacích myček 12.04.2018
Dodávka plastových desek 10.04.2018
Modernizace stravovacího systému 10.04.2018
Vybování rozvodu vody v zahradě školy 09.04.2018
Objednávka - reagencie a kontroly pro provoz analyzátoru AU480 27.03.2018
Dodávka užitkového automobilu 23.03.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 23.03.2018
Vypracování projektové dokumentace k Tepelně energetické zdroje Gymnázia Zastávka 21.03.2018