Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10296
Systémové číslo: P17V00000339
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-004561
Datum zahájení: 16.02.2017
Nabídku podat do: 27.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR dle Investičního záměru a dle vymezovací studie. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení, v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska.
Předmětem stavby bude přeložka silnice II/374 v úseku mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou v dl. 0,952 km. Přeložka silnice je navržena z důvodu uvolnění trasy pro přeložku železniční tratě č. 262 v úseku Boskovice-Lhota Rapotina (dále jen „přeložka tratě“), tzv. Boskovická spojka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 040 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky