Veřejná zakázka: II/431 MANEROV - OBCHVAT - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10397
Systémové číslo: P17V00000440
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 005748
Datum zahájení: 07.03.2017
Nabídku podat do: 12.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/431 MANEROV - OBCHVAT - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP, PDPS, SP) dle Investičního záměru stavby II/431 Zouvalka – Manerov zpracovaného firmou PK Ossendorf s.r.o. v únoru 2008 a dle DÚR stavby II/431 Manerov – obchvat zpracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v listopadu 2003, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/431 v úseku od konce osady Zouvalka ve směru k osadě Manerov v celkové délce 1 220 m, na kterou navazuje vybudování obchvatu osady Manerov v délce 1 736 m. Přeložka silnice II/431 řeší odstranění bodové závady v osadě a nepřehledných zatáček při výjezdu z osady ve směru na Bučovice. Upravovaný úsek je ve staničení km 4,606 – 7,562.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 590 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky