Veřejná zakázka: DODÁVKA KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUMIKACÍ PRO ROKY 2017 A 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10398
Systémové číslo: P17V00000441
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-001738
Datum zahájení: 03.03.2017
Nabídku podat do: 16.03.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUMIKACÍ PRO ROKY 2017 A 2018
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kationaktivní asfaltové emulze pro provádění emulzních vysprávek na komunikacích II. a III. třídy Jihomoravského kraje v roce 2017 a 2018 včetně dopravy do jednotlivých skladů.
Dodávaná asfaltová emulze musí splňovat podmínky ČSN EN 13808 (Asfalty a asfaltová pojiva – systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí).
Zadavatel využívá pro opravu komunikací kamenivo frakce 2/4, 2/5 a 4/8 z lomu Vicenice, Olbramovice, Police, Želešice a Rácov. Dodávaná asfaltová emulze musí splňovat přilnavost k výše uvedenému kamenivu.

Zakázka je dělena na 5 dílčích částí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS JMK, ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy