Veřejná zakázka: ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10466
Systémové číslo: P17V00000509
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.03.2017
Nabídku podat do: 22.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2017
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drceného kameniva frakce 2/4 (2/5), 4/8 a 8/11 čištěné vodou případně vzduchem pro provádění vysprávek komunikací v roce 2017 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Zakázka je dělena na 6 dílčích částí.
Zadavatel nepřipouští jiné dělení veřejné zakázky, než je stanoveno v tomto odstavci zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Účastník musí podat nabídku na všechny frakce a sklady v rámci dílčí části veřejné zakázky.

Uvedená množství jsou předpokládané a maximální objemy pro jednotlivá místa plnění. Není-li stanoveno jinak, musí dodávaný materiál odpovídat svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi ČSN EN 13 043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch):
•drcené kamenivo frakce 2/4 (2/5) obsah jemných částic f0,5 max.
•drcené kamenivo frakce 4/8 obsah jemných částic f0,5 max.
•drcené kamenivo frakce 8/11 obsah jemných částic f0,5 max.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS JMK, ředitelství
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy