Veřejná zakázka: „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1087
Systémové číslo: P13V00000416
Počátek běhu lhůt: 17.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce řešící havarijní stav zpevněných ploch vybouráním stávajících dlážděných komunikací včetně linií záhonových a chodníkových obrubníků a zabudování drenážního systému. Pro odvedení srážkových vod z povrchu komunikací budou osazeny 2 vsakovací vpusti. Nově budou osazeny obrubníky, položeny nové konstrukční vrstvy vozidlových a pěších komunikací s dlážděným krytem. Kolem budovy bude okapový chodníček lemován zahradním obrubníkem. Zpevněné plochy budou u severního okraje budovy rozšířeny zřízením dvou nových podélných parkovacích stání a nová zpevněná plocha v jižní části areálu bude sloužit jako základ pro zahradní domek. Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci v elektronické podobě ve formátu „.pdf“ k této výzvě nebo také na portálu www.ibsenka.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 438 904 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
 • IČO: 60555998
 • Poštovní adresa:
  Ibsenova 1
  638 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347883

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ibsenova 1
638 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky