Veřejná zakázka: „Oprava oken západní stěny NMB Letovice“, „Zateplení části stropu ve 3.NP“, „Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10900
Systémové číslo: P17V00000933
Datum zahájení: 05.05.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava oken západní stěny NMB Letovice“, „Zateplení části stropu ve 3.NP“, „Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčích stavebních úprav objektu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části:

1. část veřejné zakázky: „Oprava oken západní stěny NMB Letovice“
Předmětem 1. části veřejné zakázky je provedení stavby s názvem: „Oprava oken západní stěny NMB Letovice“. Předmětem stavebních prací je oprava 10 ks historizujících oken v 1.NP západní, tj. čelní stěny hlavní budovy organizace.

2. část veřejné zakázky: „Zateplení části stropu ve 3.NP“
Předmětem 2. části veřejné zakázky je provedení stavby s názvem: „Zateplení části stropu ve 3.NP“. Předmětem stavebních prací je zateplení stropu nad částí oddělení D ve 3. NP.

3. část veřejné zakázky: „Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace)“
Předmětem 3. části veřejné zakázky je provedení stavby s názvem: „Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace)“. Předmětem stavebních prací je provedení obnovy funkčnosti sanace zdiva z roku 2000. V rámci jednotlivých kroků realizace sanace bude provedeno následující:
- výměna stávající drenáže (včetně lože z betonové mazaniny) podél západní stěny s napojením na kanalizaci, zásyp kamenivem
- oprava napojení dešťových svodů
- obnova injektáže zdiva
- oprava omítek interiéru obvodové zdi a zdí návazných kolmých včetně nátěru
- oprava omítky fasády včetně nátěru.

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu nebo několik částí veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 652 892 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
 • IČO: 00387134
 • Poštovní adresa:
  Pod Klášterem 55/17
  679 61 Letovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 452001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
Pod Klášterem 55/17
679 61 Letovice

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy