Veřejná zakázka: Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 12011
Systémové číslo VZ: P17V00002039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.09.2017
Nabídku podat do: 05.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku“. Jedná se o demolici stávajích stavění a následnou výstavbu přízemní stavby obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Stavba bude sloužit jako žákovské šatny a pracovní prostor pro odborný výcvik.
Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci (název: Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku)pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor” vypracované v dubnu 2016 společností Stavoprojekt 2000, s.r.o., Nám. Armády 1215/10, 66902, Znojmo (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5- Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 133 754 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední zahradnická škola Rajhrad
 • IČO: 00055468
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 198
  664 61 Rajhrad
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512817

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykova 198
664 61 Rajhrad

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků