Veřejná zakázka: Technologie – virtuální svářecí škola

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12263
Systémové číslo: P17V00002291
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technologie – virtuální svářecí škola
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří dodávka šesti vzájemně propojených trenažérů virtuálního
svařování (dále jen „trenažéry virtuálního svařování“ nebo rovněž jen „poptávaná technologie“)
a základní proškolení zadavatelem určené obsluhy (3 osoby) s užíváním poptávané technologie (dále
rovněž jen „proškolení obsluhy“). Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v návrhu kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy (dále jen „Návrh smlouvy“ nebo rovněž jen „příloha č. 1
Smlouvy“) a v technické specifikaci, která je obsažena v příloze č. 2 Výzvy (dále jen „Technická
specifikace“ nebo rovněž jen „příloha č. 2 Smlouvy“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 174 440 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00053163
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 1223/17
  697 01 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 349207

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 1223/17
697 01 Kyjov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky