Veřejná zakázka: II/418, III/4176 SOKOLNICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - AKTUALIZACE DÚR, IČ, ZPRACOVÁNÍ DSP/PDPS,IČ, SP, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13471
Systémové číslo VZ: P18V00000511
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/418, III/4176 SOKOLNICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - AKTUALIZACE DÚR, IČ, ZPRACOVÁNÍ DSP/PDPS,IČ, SP, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je aktualizace stávající PD ve stupni DÚR včetně inženýrské činnosti (IČ) pro získání územního rozhodnutí v části 2 a 3.
Zpracování projektové dokumentace (ve stupni, DSP/PDPS ) vč. souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také soupis prací (SP) a inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných podání žádosti o úzmení rozhodnutí a o stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Stavba se nachází v zastavěné části obce Telnice na ulicích K nádraží a Nádraží. Část stavby je v obci Újezd u Brna. Stavba se nachází na silnicích II/418, III/4176 a III/4185.
Druhá část vytváří tříramennou okružní křižovatku mezi silnicemi III/4176 a III/4185. Celá křižovatka zasahuje do ochranného pásmu dráhy nejbližší vzdálenost stavby od osy koleje je 22.8m.(železniční trat Brno – Přerov). Obytná zástavba se nachází jen po pravé straně směrem k třetí části, z druhé strany se nachází průmyslový komplex.
Třetí část je tvořena čtyřramennou okružní křižovatku silnic II/418 a III/4176. V prostoru pod silnicí II/418 (jižní strana) se nachází výrobní podniky a z opačné strany jsou zemědělsky využívané pozemky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 515 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ořechovská 35
619 00 Brno

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky