Veřejná zakázka: Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16980
Systémové číslo: P19V00000798
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěných stavebních prací v rámci projektu s názvem: „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“ vypracované v březnu 2017 Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno, IČ: 47404981, ČKAIT – 1003112 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o dokončení rozestavěné stavby, z toho důvodu může projektová dokumentace obsahovat i části plnění, které předmětem této veřejné zakázky nejsou. Předmět této veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“.
Jedná se o opakované vyhlášení zadávacího řízení, které bylo zrušeno z důvodu, že do původního zadávacího řízení nebyla ve lhůtě pro podání nabídek podána žádná nabídka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 325 963 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
 • IČO: 00212920
 • Poštovní adresa:
  Tetčická 311/69
  664 47 Střelice u Brna
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350274

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky