Veřejná zakázka: Mikrokoberce 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17163
Systémové číslo: P19V00000980
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mikrokoberce 2019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá údržba krytu vozovky na čtyřech úsecích. Veřejná zakázka je rozdělěna na čtyři části:
1. část - II/373 Sloup - Šošůvka
Silnice II/373 v km 41,925 až 43,125 tj. v úseku od konce zástavby městyse Sloup po křižovatku se sil. II/377 u obce Šošůvka. Délka tohoto úseku je 1.200 m. Technologie opravy: celoplošné srovnávací frézování, vyspravení výtluků a trhlin, dvouvrstvý mikrokoberec, vodorovné dopravní značení.
2. část – II/373 Ostrov – Vilémovice
Silnice II/373 v km 47,486 až 49,421 tj. v úseku od konce zástavby městyse Ostrov po začátek zástavby obce Vilémovice. Délka tohoto úseku je 1.935 m. Technologie opravy: celoplošné srovnávací frézování, vyspravení výtluků a trhlin, dvouvrstvý mikrokoberec, vodorovné dopravní značení.
3. část – II/398 Onšov – Vranov nad Dyjí
Silnice II/398 ve staničení km 46,611 až 48,125 (SO 101), tj. v úseku od křižovatky se sil. III/40818 u obce Onšov po začátek serpentin u městyse Vranov nad Dyjí. Celková délka 1. stavby je 1514 m. Technologie opravy: frézování, vyspravení výtluků a trhlin, dvouvrstvý mikrokoberec a další související práce.
4. část – II/398, II/399 Mikulovice – Plaveč
Silnice II/398 ve staničení 19,404 – 20,357 (část SO 103), tj. v úseku mezi křižovatkami s II/399 (peáž). Na ni pak navazuje oprava úseku silnice II/399 ve staničení km 46,132 – 48,129 (SO 102 a část SO 103), tj. od křiž. s II/398 po začátek obce Plaveč. Celková délka 2. stavby je 2950 m. Technologie opravy: frézování, vyspravení výtluků a trhlin, úprava nerovnosti u mostu 398-011, dvouvrstvý mikrokoberec a další související práce.

Předmět zakázky je blíže specifikován v soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 659 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy