Veřejná zakázka: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17790
Systémové číslo: P19V00001599
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2019
Nabídku podat do: 19.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v
katastrálním území obce Starovičky (SO 101) a obce Ladná (SO 105) v okrese Břeclav.
SO 101 – úsek silnice v k.ú. Starovičky
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 0,653 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 26,889 – 27,542 km.
Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Niveleta bude navýšena o 10 cm. Provede se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových nátěrů, následně bude provedena segmentace betonových desek, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva . Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop a výškové napojení stávajících sjezdů.
SO 105 – úsek silnice v k.ú. Ladná
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 1,947 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 38,993 – 40,940 km.
Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Provede se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, následně ošetření trhlin, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva . Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop, rekonstrukce propustků a výškové napojení stávajících sjezdů.
Předmětem plnění jsou i související geodetické a projekční práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 621 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky