Veřejná zakázka: PROJEKT REKONSTRUKCE BUDOV A, B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17795
Systémové číslo: P19V00001604
Datum zahájení: 02.07.2019
Nabídku podat do: 15.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PROJEKT REKONSTRUKCE BUDOV A, B
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová a inženýrská činnost při přípravě investiční akce „PROJEKT REKONSTRUKCE BUDOV A, B“ a to v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení dle § 94j stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 S. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8
b) projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení, zabezpečení vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí, zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace, včetně vypracování a podání návrhu na stavebního povolení.
c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 v platném znění
d) Vypracování soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/20016 sb. v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění a kontrolního rozpočtu stavby
e) Výkon autorského dozoru po dobu realizace díla

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Horizont, příspěvková organizace
 • IČO: 46937145
 • Poštovní adresa:
  Strážovská 1096
  697 01 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509792

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Strážovská 1096
697 01 Kyjov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy