Veřejná zakázka: Oprava střechy budovy Nový Pavilon

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18314
Systémové číslo: P19V00002111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 27.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy budovy Nový Pavilon
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Oprava střechy nového pavilónu včetně výměny střešní krytiny“ spočívající v odstranění stávající dožité krytiny včetně podkladních vrstev. Na očištěný podklad záklopu bude provedena nová krytina z kvalitních modifikovaných asfaltových pásů se vzorem střešní krytiny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “ Oprava střechy nového pavilónu včetně výměny střešní krytiny“ vypracované Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno, ČKAIT – 1003112 v listopadu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
 • IČO: 00212920
 • Poštovní adresa:
  Tetčická 311/69
  664 47 Střelice u Brna
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350274

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy