Zakázka: Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 22586
Systémové číslo: P21V00000415
Evidenční číslo zadavatele: JMK 25502/2021
Datum zahájení: 17.02.2021
Nabídku podat do: 24.02.2021 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) na území Jihomoravského kraje v roce 2021 (dále jen „činnosti BESIP“) podle „Akčního plánu BESIP JMK 2021“ (dále jen Akční plán) formou:
­ provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy na území Jihomoravského kraje (dále též jen „JMK“) v roce 2021,
­ koordinace a spolupráce s ostatními subjekty podílejícími se na činnostech BESIP v Jihomoravském kraji, včetně zajištění organizační a materiální podpory těmto subjektům při realizaci činností BESIP, tj. především zajištění prezentačních, propagačních, vzdělávacích, výukových materiálů, učebních a ochranných pomůcek souvisejících s činnostmi BESIP na území JMK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimit/nadlimit výjimka - s uveřejněním
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy