Veřejná zakázka: III/37937 Blansko přemostění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22631
Systémové číslo: P21V00000460
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2021_166
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008213
Datum zahájení: 05.03.2021
Nabídku podat do: 12.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/37937 Blansko přemostění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je novostavba přemostění a související infrastruktury v intravilánu města Blanska.
Předmětem veřejné zakázky je novostavba přemostění a související infrastruktury v intravilánu města Blanska. Stavba začíná na ul. Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a přemosťuje koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku. Napojení na stávající dopravní síť je pomocí novostaveb okružních křižovatek na ul. Svitavská II/374 a ul. Brněnská III/37937. Se stavbou souvisí nutné úpravy parkovacích ploch, chodníků, místních komunikací, sjezdů, oplocení, stávajícího zatrubnění potoka na Starém Blansku a vybudování opěrných zídek, nových chodníků, nasvětlení, odvodnění a úpravy a ochrany drážních objektů.
Most ev. č. 37937-3 je navržen jako nová dominanta lokality v podobě ocelového oblouku se síťovými závěsy. Smontovaný oblouk s vybetonovanou deskou bude umístěn na mostní pilíře výsuvem. Na mostní oblouk navazuje oboustranně estakádní část s horní mostovkou z předpjatého betonu. Založení mostní konstrukce je navrženo z velkoprůměrových pilot.
V rámci stavby dojde k přeložkám a úpravám vodovodního řadu, kanalizace, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, plynovodu a snížení trakčního vedení SŽDC.
Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započetím prací, demolice jedné zděné budovy a dvou plechových staveb, kácení, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a náhradní výsadba vegetace na plochách dotčených stavbou. Dále je součástí zakázky zajištění DIO pro realizaci stavby a traťových výluk železniční dopravy.
Dopravní situace je v současnosti neúnosná vzhledem k častému zablokování přilehlého kruhového objezdu na ul. Svitavská vozidly čekajícími před železničním přejezdem, který je jediným propojením centrální a východní části města Blanska.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry. Před výsuvem ocelové mostní konstrukce s mostovkou budou realizovány SO 651 Úprava trakčního vedení. Výsuv ocelové mostní konstrukce s mostovkou nad řeku a dráhu bude realizován v době výluky.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 226 512 007 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky