Veřejná zakázka: Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23542
Systémové číslo: P21V00001372
Spisová značka: S - JMK 77133/2021 OD
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 25.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení předběžných tržních konzultací, zpracování podmínek nabídkového řízení a zajištění řádného průběhu nabídkového řízení a zpracování dokumentace a jednání u přímého zadání a zajištění řádného průběhu přímého zadání . Mezi zásadní činnosti poradce bude patřit zejména:
a) provedení PTK dle požadavků Zadavatele včetně administrace v nástroji E-ZAK
b) příprava kompletní dokumentace nabídkového řízení,
c) příprava kompletní dokumentace pro přímé zadání ,
d) příprava obchodních podmínek
e) zajištění řádného průběhu nabídkového řízení,
f) zajištění řádného průběhu přímého zadání
g) účast při distančních i prezenčních jednáních s dodavateli v rámci přímého zadávání ,
h) administrace nabídkového řízení i přímého zadání v nástroji E-ZAK,
i) výkon všech podpůrných činností souvisejících s přípravou a průběhem nabídkového řízení a přímého zadání (zejm. doručování, přijímání písemností, komunikace s dodavateli, tisk, kopírování dokumentů apod.).
Součástí plnění zástupce zadavatele je dále:
a) zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pokud budou v souvislosti se zadáváním Veřejných zakázek zahájena řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahrnující:
o předání kompletní dokumentace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
o zpracování vyjádření zadavatele k návrhům na přezkoumání úkonů zadavatele, zpracování rozkladů proti prvostupňovým rozhodnutím ÚOHS, příp. zpracování dalších podání za zadavatele,
o procesní zastupování zadavatele a účast na případných jednáních ve všech stupních správního řízení,
b) zastupování zadavatele před soudy v záležitostech týkajících se procesu zadávání veřejných zakázek zahrnující:
o zpracování správních žalob, kasačních stížností a dalších podání za zadavatele,
o procesní zastupování zadavatele a účast na jednáních ve všech stupních soudního řízení,
c) poskytování právních konzultací a zpracovávání odborných analýz či stanovisek souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na základě žádostí zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 510 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky