Veřejná zakázka: III/37367, 37365 Křtiny - Březina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 23584
Systémové číslo: P21V00001414
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2021_217
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-029149
Datum zahájení: 08.08.2021
Nabídku podat do: 08.09.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/37367, 37365 Křtiny - Březina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací III/37365 a III/37367 v celkové délce 1,983 km (III/37365 - 1,421 km; III/37367 - 0,562 km) vč. kompletní demolice a nové výstavby dvou propustků a demolice propustku a jeho nahrazení novým mostem. Rekonstrukce komunikace spočívá v celoplošném odfrézování stávajícího krytu v tl. 50mm, provedení lokálních oprav a sanací podkladní vrstvy až výměna všech konstrukčních vrstev s výměnou nevhodného podloží a pokládka ložné a obrusné vrstvy asfaltového betonu.
Součástí rekonstrukce je dále obnova nefunkčního odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, autobusových zastávek a výškové a šířkové úpravy napojení sjezdů.
Stavba jednotlivých etap bude prováděna za úplné uzavírky. Doprava bude převáděna po objízdných trasách.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 737 633 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy