Veřejná zakázka: Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy – Projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 24969
Systémové číslo: P21V00002796
Evidenční číslo zadavatele: GRPD1021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042865
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 29.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy – Projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy“.
Nejdříve budou provedeny úpravy ve zpracované studii stavby, následně bude vypracována projektová dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby. Zhotovitel tedy zejména upraví studii stavby a vypracuje dokumentaci pro společné územní a stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat soupis stavebních prací s výkazem výměr a časový harmonogram výstavby.
Součástí předmětu plnění je provedení veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k vydání pravomocných povolení, součinnost při výběru zhotovitele stavby a výkon činnosti autorského dozoru. Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a v technických podkladech (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 140 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
 • IČO: 48513512
 • Poštovní adresa:
  Terezy Novákové 2
  621 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 209838

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy