Veřejná zakázka: III/36829 Skrchov - Roubanina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 27279
Systémové číslo: P22V00001938
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022822
Datum zahájení: 13.06.2022
Nabídku podat do: 14.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/36829 Skrchov - Roubanina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na dvou úsecích silnice III/36829. SO 101 - první úsek silnice III/36829 v km 0,000 až 3,500 tj. v úseku od křižovatky se silnicí I/43 ve Skrchově po most 36829-1 v obci Deštná. SO 102 - druhý úsek v km 7,190 – 8,083 tj. od konce obce Roubanina po hranici kraje před křižovatkou se silnicí II/368. Celková délka úpravy objektů SO 101 a SO 102 je 4393 m.
Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro zarovnání povrchu a zazubení. Bude položena vyrovnávací vrstva z ACL 16+ a obrusná vrstva ACO 11+, obě za použití spojovacího postřiku. Nezpevněné krajnice budou očištěny a bude položena štěrkodrť v tl. 0,05m a v š. 0,5m. Dále budou osazeny směrové sloupky a VDZ - vodící čáry v tl. 0,125m. Součástí plnění jsou související zeměměřičské činnosti.
Je uvažováno, že oprava komunikace bude v řešených úsecích probíhat za úplné uzavírky silnice III/36829.
Součástí zakázky je i návrh DIO. Při nemožnosti zajistit úplnou uzavírku je třeba zajistit průjezd stavbou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy