Veřejná zakázka: Rekonstrukce haly pro Odborný výcvik MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 - dodatečné stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 2866
Systémové číslo: P14V00001166
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.12.2014
Nabídku podat do: 11.12.2014 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce haly pro Odborný výcvik MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 - dodatečné stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dne 24. 11. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 8. 2014 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, kterým se stala STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 26285363.

Jedná se o dodatečné práce spočívající v dodání následujícího plnění:
- Vyrovnání podkladu suchým betonářským pískem na úroveň +20 mm v ploše 490,85 m2; množství 622,5 m2, cena 75/MJ, cena celkem 46 687,50 Kč
- Separace a kluzná vrstva dvojitá PE fólie, množství 622,5 mb, cena 19/MJ, cena celkem 11 827, 50 Kč
- Bet. deska C 25/30 XO S3 D8 mm 60 mm povrch se vsypem, množství 622,5, cena 132/MJ, cena celkem 82 170 Kč
- Prořez smršťovacích dilatací, množství 622,5, 16/MJ, cena celkem 9 960 Kč
- Vyplnění trvale pružným tmelem, množství 622,5, 17/MJ, cena celkem 10 582,50 Kč
Celková cena dodatečných prací činí 161 227,50 Kč bez DPH.
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací
Podlaha v hale
Projektovaný stav:
• Odbourání stávajícího krytu z litého asfaltu tl. 45 mm
• Frézování povrchu stávajícího podkladu - betonová deska tl. 200 mm
• Provedení nové průmyslové podlahy t. 50 mm

Skutečný stav:
Po odbourání litého asfaltu podkladní betonová deska vykazovala značné nerovnosti.
Kontrolním měřením byly zjištěny odchylky povrchu desky od projektované roviny v hodnotách od +70mm do – 48 mm.

Na základě těchto zjištěných skutečností a pro dodržení projektovaných technických parametrů podlahy haly je nutné provést následující:

• Vybourání nejvyšších míst povrchu stávající betonové desky a následné vyrovnání
v celé ploše podlahy betonářským pískem na úroveň – 0,1 m
• Provedené kluzné vrstvy položením 2x PE folie
• Zvýšení nové průmyslové podlahy betonovou deskou tl. 60 mm na celkovou konstrukční výšku podlahy 100 mm.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Další stavební práce/dodávky/ služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 161 228 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00053163
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 1223/17
  697 01 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 349207

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkova 1223/17
697 37 Kyjov

Kontakt

Veřejné dokumenty