Veřejná zakázka: Pořízení vozidel pro sociální služby Zámek Břežany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 29561
Systémové číslo: P22V00004218
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 09.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení vozidel pro sociální služby Zámek Břežany
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 nových nebo předváděcích elektromobilů – ve variantě hybrid (dvou dodávkových elektromobilů a jednoho osobního elektromobilu).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Předmět plnění je součástí realizace projektu Pořízení vozidel a vybavení pro sociální služby Zámek Břežany, podán pod registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017356.
Název programu: Integrovaný regionální operační program IROP
Číslo programu: 06
Název výzvy: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1
Číslo výzvy: 06_21_124

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 244 368 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámek Břežany, příspěvková organizace
 • IČO: 45671788
 • Poštovní adresa:
  Břežany 1
  671 65 Břežany
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512825

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy