Veřejná zakázka: Svoz a využití/odstranění nebezpečných odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33728
Systémové číslo: P23V00003769
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2024
Nabídku podat do: 21.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a využití/odstranění nebezpečných odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odběr a odvoz odpadů specifických pro zdravotnická zařízení za účelem využití nebo odstranění odpadů zadavatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od zadavatele.

Vybraný dodavatel bude zajišťovat zadavateli odběr a odvoz vybraných druhů tuhých, kapalných, ostatních a nebezpečných odpadů v rozsahu uděleného souhlasu k provozování mobilního zařízení ke sběru odpadů a odsouhlaseného provozního řádu, a to podle potřeb zadavatele a po dohodě se zadavatelem.

Odpadem se přitom pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí:
a) 180103 * Plenkové kalhoty (inkontinenční odpad)
b) 180103 * Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
c) 180101 Ostré předměty (kromě čísla 180103)
d) 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
e) 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
f) 180109 * Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 180108
g) 180102 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 180 103)
h) 180 106 * Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 080 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona stanovena jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou.

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
 • IČO: 00387134
 • Poštovní adresa:
  Pod Klášterem 55/17
  679 61 Letovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 452001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky