Veřejná zakázka: Generální supervize (TDS a BOZP) pro strategické investiční akce Nemocnice Znojmo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 35157
Systémové číslo: P24V00000956
Evidenční číslo zadavatele: 06/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013487
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 02.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generální supervize (TDS a BOZP) pro strategické investiční akce Nemocnice Znojmo
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je služba výkonu generálního technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při zpracování studií, zpracování projektové dokumentace a realizaci staveb:

Část A: „Komplexní rekonstrukce a modernizace objektů C1, C2“
Část B: „Urgentní příjem 2.-4. etapa“

Předmětem plnění zakázky je služba výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci staveb:

Část A: „Komplexní rekonstrukce a modernizace objektů C1, C2“
Část B: „Urgentní příjem 2.-4. etapa“

Zadavatel zadává veřejnou zakázku na výkon činností TDS a koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb realizovaných podle projektové dokumentace pro objekty nebo jejich části, které se nachází v jediném areálu a navzájem spolu souvisí provozně i konstrukčně, přičemž TDS a koordinátor BOZP bude vykonávat činnosti již ve fázi zpracování PD, jejíž zpracování bude zajišťovat jediný subjekt, a to zejména z důvodů:
- provozní a konstrukční provázanosti jednotlivých objektů,
- architektonických a konstrukčních, aby byl zajištěn jednotný autorský vizuální a konstrukční výraz,
- ekonomických, neboť jediný dodavatel bude moci zpracovávat předmět plnění souběžně, ve shodném personálním obsazení, své poznatky bude moci využívat pro celý předmět plnění, což by mělo vést i nabídnutí výhodnějších cenových podmínek.

S ohledem na to, že zpracovatelem PD bude jediný subjekt, je pro zadavatele žádoucí, aby byl celý předmět zadávané veřejné zakázky plněn též jediným dodavatelem, který bude v rámci své činnosti na zpracování PD a následnou realizaci dohlížet, a to s obdobných důvodů, pro které je zadavatel požadován jediný subjekt pro zpracování PD, tj. z důvodů:
- provozní a konstrukční provázanosti jednotlivých objektů,
- ekonomických, neboť jediný dodavatel bude moci vykonávat činnosti, které jsou předmětem plnění zadávané veřejné zakázky, souběžně, ve shodném personálním obsazení, své poznatky bude moci využívat pro celý předmět plnění, což by mělo vést i nabídnutí výhodnějších cenových podmínek.

Z těchto důvodů není veřejná zakázka rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 678 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
 • IČO: 00092584
 • Poštovní adresa:
  MUDr. Jana Janského 11
  669 02 Znojmo
 • Název oddělení: Technicko-investiční odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy