Veřejná zakázka: III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 36282
Systémové číslo: P24V00002081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-031171
Datum zahájení: 08.07.2024
Nabídku podat do: 06.08.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnic III/3983 (dl. 712 m) a III/39914 (dl. 558 m) v obci Tavíkovice. Součástí je také stavba nové okružní křižovatky, autobusového terminálu, trubního propustku, opěrné zdi, zárubní zdi vjezdové brány, dopravního značení apod. Odvodnění komunikací bude zajišťovat síť uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace. Rekonstrukce průtahu vyvolá také přeložky inženýrských sítí, jako je splašková kanalizace, vodovod, NN, VO, místní rozhlas, sdělovací vedení nebo plynovod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 80 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy