Veřejná zakázka: REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II.ETAPA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 36471
Systémové číslo: P24V00002270
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.07.2024
Nabídku podat do: 22.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II.ETAPA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace retenčních nádrží, zrušení čistírny odpadních vod, výměna stávajícího oplocení a vjezdové brány pro areál SÚS JMK Ořechovská 35, Brno. Předmětem této zakázky jsou stavební objekty SO 04.1 – Areálová splašková kanalizace – myčka, SO 01.2 – Dešťová retence a areálové rozvody, SO 03 – Oplocení areálu vč. brány a SO 04 – Zrušení areálové ČOV. Předmětem zakázky nejsou stavební objekty SO 01.1P – Přípojka dešťové kanalizace, SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace. Součástí plnění jsou i související projekční a geodetické práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 920 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy