Veřejná zakázka: Výstavba pálenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 38
Systémové číslo: P12V00000068
Počátek běhu lhůt: 19.03.2012
Nabídku podat do: 03.04.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba pálenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novostavbu pálenice blízko nevyužívaného objektu kravína. Staveniště a stávající objekt je umístěn v rovinatém terénu na pozemku p. č. 942 v k. ú. Valtice. Objekt pálenice je navrhován jako menší, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. V objektu bude jak vlastní provoz pálenice včetně sociálního zázemí, tak společenská místnost (degustační místnost) pro hosty pálenice. Pálenice bude provozována jako pěstitelská. Objekt bude napojen na vnitroareálové rozvody inženýrských sítí sloužících pro provoz pálenice (plynovod, elektroinstalace, vodovod, kanalizace)
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO - 1 : Pálenice-novostavba
SO - 2 : Komunikace a zpevněné plochy
SO - 3 : Kanalizační přípojka
SO - 4 : Vodovodní přípojka
SO - 5 : Přípojka nízkého napětí
SO - 6 : Plynovodní přípojka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
 • IČO: 60680318
 • Poštovní adresa:
  Sobotní 116
  691 42 Valtice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Sobotní 116
691 42 Valtice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy