Veřejná zakázka: Aktualizace PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 4600
Systémové číslo: P15V00001665
Datum nákupu / nabídek: 25.05.2015 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace na akci: "Školicí a vzdělávací centrum – Gymnázium, Tišnov – projektová dokumentace".
V roce 2008 vznikla projektová dokumentace, která řešila výše uvedenou problematiku. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel do letošního roku neobdržel finanční zdroje, tudíž nezahájil vlastní realizaci akce, pozbylo tehdy vydané územní rozhodnutí a stavební povolení platnosti. Dále ke skutečnosti, že se od roku 2008 změnily legislativní i normové požadavky (zejména v oblastech požární techniky, hygienických vlivů a tepelně technických ukazatelů), je potřeba provést aktualizaci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, aby byla v souladu se současně platnými předpisy. Tuto aktualizaci, včetně zajištění potřebných stanovisek provede stejná projektová kancelář (AP-atelier, s.r.o. Kabátníkova 2, 602 00 Brno), která vypracovala původní projektovou dokumentaci, aby nebyly vynakládány zbytečné finanční prostředky navíc, kdyby měla být prováděna zcela nová projektová dokumentace novou projektovou kanceláří. Tento projektant, po vypracování DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) a zajištění příslušných stanovisek včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení se následně vzdá autorských práv ve prospěch žadatele, aby mohlo být provedeno v souladu se zásadami výběrové řízení na zpracovatele DPS (dokumentace pro provedení stavby)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro evidenci
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
 • IČO: 49459881
 • Poštovní adresa:
  Na Hrádku 20
  666 01 Tišnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222859

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Hrádku 20
666 01 Tišnov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky