Veřejná zakázka: Upgrade webové aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu vč. ÚSES v ZÚR JMK pro jednotlivé obce Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6539
Systémové číslo: P16V00000208
Datum nákupu / nabídek: 14.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upgrade webové aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu vč. ÚSES v ZÚR JMK pro jednotlivé obce Jihomoravského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Webová aplikace umožňující široké veřejnosti jednoduše vyhledat popisné informace k plochám a koridorům nadmístního významu vč. ÚSES v textové části ZÚR JMK pro jednotlivou obec Jihomoravského kraje nad aktuálním výkresem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro evidenci
 • Předpokládaná hodnota: 199 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky