Veřejná zakázka: DODÁVKA INERTNÍHO POSYPOVÉHO MATERIALU V ROCE 2016-2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8982
Systémové číslo: P16V00002646
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2016
Nabídku podat do: 16.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA INERTNÍHO POSYPOVÉHO MATERIALU V ROCE 2016-2017
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inertního posypového materiálu v průběhu zimního období 2016/2017 do jednotlivých skladů zadavatele včetně dopravy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 11 dílčích plnění.
Zadavatel nepřipouští jiné dělení veřejné zakázky, než je stanoveno v zadávací dokumentaci. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Uchazeč musí podat nabídku na všechny sklady v rámci dílčí části veřejné zakázky uvedené v tabulce pro zpracování nabídkové ceny.

Technická specifikace předmětu plnění:

Štěrkopísek:
Uvedená množství stěrkopísku jsou předpokládaná a maximální objemy pro jednotlivá místa plnění.
Dodávaný materiál musí splňovat podmínky přílohy č. 7 Technologie zimní údržby vyhláška č. 104/1997 Sb. a TP 116 v platném znění.

Kamenná drť:
Uvedená množství jsou předpokládaná a maximální objemy pro jednotlivá místa plnění. Není-li stanoveno jinak, musí dodávaný materiál splňovat podmínky přílohy č. 7 Technologie zimní údržby vyhláška č. 104/1997 Sb. a TP 116 v platném znění. Zadavatel požaduje dodávání drceného lomového kamene, nepřipouští dodávku těženého tříděného kameniva při těžbě štěrkopísku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS JMK, ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy