Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Gymnázium Hustopeče – služby v oblasti IT
Odesílatel Šerák Ladislav
Organizace odesílatele TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. [IČO: 01941801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 10:01:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zadavatel Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské nám. 7 vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce pod názvem "Gymnázium Hustopeče – služby v oblasti IT"

Veškerá dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_68.html

S pozdravem Ladislav Šerák


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace_služby IT.pdf (515.98 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace.pdf (725.54 KB)
- Priloha č. 2 - Krycí list nabídky.docx (23.25 KB)
- Priloha č. 3 - Cestné prohlašeni.docx (20.43 KB)