Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2021 13:20:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. XVIII a XIX včetně příloh.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. XVIII a XIX Boskovice.pdf (160.19 KB)
- aktualizovaná a doplněná PD.7z.001 (49.00 MB)
- aktualizovaná a doplněná PD.7z.002 (49.00 MB)
- aktualizovaná a doplněná PD.7z.003 (13.56 MB)
- aktualizovaný a doplněný Soupis prací 30_07_2021.xlsx (2.47 MB)