Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou
Odesílatel Ladislav Křemeček
Organizace odesílatele Znojmoinvesta, s.r.o. [IČO: 46344136]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2021 21:44:31
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel předmětné veřejné zakázky vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky.pdf (317.63 KB)