Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky
Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2012 13.12.2012 09:00
Dodávka hardware
Gymnázium, Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2012 07.12.2012 12:00
Poskytnutí úvěru na financování investiční akce "Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin"
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2012 03.12.2012 13:00
Dodávky potravinářských výrobků
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2012 14.12.2012 09:00
Dodávky pečiva
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2012 10.12.2012 10:00
Výběrové řízení na dodavatele modulů pro CED, ELP a SW pro WEBové aplikace II
KORDIS JMK, a.s.
nadlimitní Zadáno 20.11.2012 08.01.2013 09:30
Dodávky enterální výživy podávané přístrojově
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 16.11.2012 12:00
Dodávky enterální výživy - sipping
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 23.11.2012 12:00
Pronájem tiskových a kopírovacích strojů
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2012 01.11.2012 00:00
Dodávka interaktivní, projekční a výpočetní techniky vč. programového vybavení
SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2012 30.11.2012 12:00
Dodávka výpočetní techniky a zařízení pro modernizaci výuky v rámci projektu Motivace žáků ke studiu technických předmětů
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2012 06.11.2012 12:00
Projekt obnovy stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice - Hevlín
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 24.10.2012 05.12.2012 09:00
Dodávka výpočetní techniky a zařízení pro modernizaci výuky v rámci projektu Chceme mít blíž do světa
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2012 02.11.2012 12:00
Náhradní zdroj elektrické energie
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2012 17.10.2012 12:00
Výstavba vlastního zdroje tepla - dílny SOU, Kollárova 1229
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012 19.10.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016