Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3744 KOŘENEC - BENEŠOV
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 04.10.2016 09:00
III/4161 Holubice - průtah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 04.10.2016 13:00
Odvod odpadních vod
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 23.09.2016 00:00
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 08.11.2016 10:00
Smlouva na nákup - Unišek+FKSP
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 22.09.2016 00:00
Zastřešení terasy 2. oddělení
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 06.10.2016 12:00
Dodávka ozvučovací techniky, hudebních nástrojů a příslušenství
Domov u Františka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2016 20.09.2016 00:00
UČEBNOVÝ PAVILON - VÝMĚNA OKEN
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 30.09.2016 10:00
Zastřešení terasy na 2. oddělení
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 20.09.2016 20.09.2016 08:00
Nákup služeb-výukových lekcí-příprava na FCE
Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2016 19.09.2016 14:00
Výroba a montáž nábytku
Zámek Břežany, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2016 19.09.2016 14:00
Kancelářský nábytek pro PPP Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2016 19.09.2016 10:00
Památník Mohyla míru - kácení stromů mimo les
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 29.09.2016 12:00
„Poskytování komplexních prádelenských služeb“
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 19.09.2016 11.01.2017 10:30
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 2016 I. II/373, 379 JEDOVNICE KŘIŽOVATKA - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 15.09.2016 09.11.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016