Registr smluv

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodavatel ubytovacích, stravovacích a sportovních služeb Uzavřeno 24.04.2019 24.04.2019 00:00
Dodávka nábytku Uzavřeno 24.04.2019 24.04.2019 00:00
LINET - křeslo SELLA 2019 Uzavřeno 24.04.2019 24.04.2019 00:00
Oprava videogastroskopu Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 15:00
Oprava střešního pláště mansardové střechy budovy školy Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 12:00
SD 64/2019 bezpeč. prvky Corn Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 10:00
Modely a repliky předmětů do expozice Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 09:00
Objednávka pronájmu výstavních ploch v rámci veletrhu Národní výstava hospodářských zvířat 2019 Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 09:00
Smlouva o dílo - propagační předměty Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 08:00
Entomologické inventarizační průzkumy vybraných zvláště chráněných území okresu Vyškov Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Nákup střechy ke stanu Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Provedení retrofitu CNC obráběcího centra Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PR Louky pod Kulíškem, PR Vratíkov, PR Ploník, PR Bosonožský hájek a PP Padělky, a jejich ochranných pásmech Uzavřeno 23.04.2019 23.04.2019 00:00
Interaktivní prvky do expozice Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 09:00
Občerstvení na Den národnostních menšin Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016