Profil zadavatele: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 60555998
  • Adresa:
    Ibsenova 1
    638 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_101.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 347883

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Devítimístný minibus pro přepravu žáků se zdravotním postižením
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 06.11.2017 11:00
"Revitalizace a účelové řešení pozemku pro výukové aktivity" - dokončení
podlimitní Zadáno 10.05.2016 30.05.2016 11:00
"Revitalizace a účelové řešení pozemku pro výukové aktivity" - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2015 25.08.2015 00:00
Oprava zídky dle položkového rozpočtu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2015 20.06.2015 00:00
Smlouva o zajištění pobytu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2015 09.02.2015 00:00
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 24.05.2013 00:00
„STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PŘEDSAZENÉHO SCHODIŠTĚ“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2013 10.05.2013 10:00
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU REKONSTRUKCÍ, ZATEPLENÍ OBJEKTU ŠKOLY - DODATEČNÉ PRÁCE
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012 11.09.2012 13:00
Zhotovení nábytku do kanceláří, tříd a dalších prostor MŠ spec., ZŠ spec. a PrŠ, Brno, Ibsenova 1
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2012 10.07.2012 11:00
Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy
podlimitní Zadáno 22.03.2012 05.04.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016