Profil zadavatele: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
  • IČO: 00089257
  • Adresa:
    Porta coeli 1001
    66602 Předklášteří
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_105.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 356208

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PMM - napojení k veřejnému vodovodu a kanalizaci
podlimitní Hodnocení 13.04.2022 10.05.2022 13:00
Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury II.
podlimitní Zadáno 20.01.2022 04.03.2022 10:00
Technický dozor stavebníka při přípravě a realizaci stavby "Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 11.11.2021 10:00
Smlouva o výpůjčce - kanceláře MIV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2021 15.08.2021 00:00
Prezentace v časopisu Šalina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2019 13.12.2019 12:00
Mohyla míru - pořízení klimatizace do přístavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2019 02.05.2019 11:00
Poskytování služeb ekonomického a organizačního poradenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2019 08.04.2019 00:00
Smlouva o zajhištění průvodcovské činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2019 01.04.2019 00:00
Památník Mohyla míru - poškození omítek v kapli - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2018 14.12.2018 11:00
Rámcová smlouva_2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2018 10.12.2018 11:00
KULT - inzerce pro rok 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2018 22.11.2018 11:00
Nákup stravovacích poukázek pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 21.11.2018 12:00
PMM - oprava tlakových dveří
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2018 11.09.2018 10:00
Smlouva o poskytnutí služby - tisk Sborník 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2018 04.09.2018 12:00
PMM - nákup dataprojektoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.09.2018 03.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››