Profil zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce nádvoří
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 10:00
Dodávky sondové enterální výživy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 16.03.2022 10:00
Enterální výživa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 15.02.2022 10:00
Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 03.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016