Profil zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace EPS celé budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 30.05.2019 10:00
Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 21.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016