Profil zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování právních služeb pro Nemocnici Letovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2019 01.09.2019 15:00
Realizace CHUC typu A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2019 19.08.2019 10:00
Úprava 2.NP
podlimitní Vyhodnoceno 20.06.2019 10.07.2019 10:00
Modernizace EPS celé budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 10:00
Výkon technického dozoru a investiční činnosti na akci "Realizace CHÚC typu A"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2018 26.08.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016