Veřejná zakázka: Ostraha areálu Nemocnice Znojmo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 22588
Systémové číslo: P21V00000417
Evidenční číslo zadavatele: 31/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006596
Datum zahájení: 19.02.2021
Nabídku podat do: 18.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostraha areálu Nemocnice Znojmo
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je výkon činností v oblasti zajištění ostrahy areálu Nemocnice Znojmo (dále jen NZ) na dobu neurčitou.
Činnost bude zahrnovat:
• Ostrahu areálu – kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, dodržování režimu na veřejném parkovišti NZ, zamykání a odemykání objektu NZ, kontrola kouření, pořádku, oplocení aj. majetku, spolupráce s pracovníkem velínu NZ.
• Doprovod pracovníka NZ při výběru a uložení hotovosti – převoz do banky, výběr automatů a odvod tržeb – lékárna, jídelna, prodejna potravin.
Každodenní činnost bude vykonávána 16 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Začátek bude v 4.45 hod a konec ve 21.45 hodin.
Ve všední den bude 13 hodin vykonávána činnost ostrahy areálu a 3 hodiny doprovod při manipulací s hotovostí. V sobotu, neděli a ve svátek bude celých 16 hodin vykonávána činnost ostrahy areálu. Přesný rozpis činnosti bude přizpůsoben potřebám nemocnice a bude přílohou smlouvy.
Dodavatel v rámci plnění předmětu smlouvy nainstaluje svými prostředky a na své náklady čipový systém pro kontrolu dodržování harmonogramu obchůzek svých zaměstnanců vykonávajících fyzickou ostrahu areálu objednatele. Zadavatel předpokládá rozsah kontrolních bodů obchůzek do počtu 40. Rozmístění kontrolních bodů systému bude dohodnuto se zástupcem objednatele. K datům uloženým v tomto systému zajistí dodavatel přístup zástupci objednatele. Přístup k datům požaduje objednatel nejpozději následující kalendářní den. Systém umožní uložení dat v elektronické podobě na úložiště objednatele ve formátu běžně čitelném v rámci kancelářských sw, například formát .pdf.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
 • IČO: 00092584
 • Poštovní adresa:
  MUDr. Jana Janského 11
  669 02 Znojmo
 • Název oddělení: Technicko-investiční odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy