Profil zadavatele: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
  • IČO: 70840661
  • Adresa:
    Široká 484/Široká 42
    66491 Ivančice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2121.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506691

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2021 27.09.2021 09:00
Dodávka IT vybavení – notebooky, tablety, interaktivní panel
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 12:00
Demolice budovy bez čp/če na pozemku p.č.st. 876 v k.ú. Ivančice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2019 28.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016