Profil zadavatele: LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

  • Název: LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00226572
  • Adresa:
    Boženy Němcové 151
    683 54 Otnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_252.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 507034
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_252.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ozdravný pobyt Rejhotice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2024 02.02.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016