Profil zadavatele: LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

  • Název: LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00226572
  • Adresa:
    Boženy Němcové 151
    683 54 Otnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_252.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 507034
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_252.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
„V 00393 – rekonstrukce kotelny“ 08.08.2019