Profil zadavatele: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

  • Název: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
  • IČO: 00090352
  • Adresa:
    Zámecké nám. 27/9
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233876
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2019 29.03.2019 10:00
Pořízení nového osobního vozu - pro pobočky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2019 06.02.2019 12:00
Publikace Srdečně zdravím a vřele líbám, rodáci a občané okresu Hodonín ve Velké válce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2018 22.11.2018 12:00
Pravidelné revize elektrického zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2018 22.10.2018 12:00
MIKULČICE - PROTISLUNEČNÍ OKENNÍ FÓLIE - EXTERIÉROVÉ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2018 16.08.2018 11:00
Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou - výkon technického dozoru investora stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2018 09.08.2018 09:00
ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 20.08.2018 12:00
Manažerské řízení realizace projektu - Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2018 31.07.2018 11:00
DOTVOŘENÍ OBSAHU MOBILNÍHO PRŮVODCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ A CELKOVÁ AKTUALIZACE PROGRAMU VČETNĚ OTEXTOVÁNÍ BULHARŠTINOU
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.07.2018 27.07.2018 13:00
Zhotovení modelu raně středověkého hradiště Mikulčice - Valy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 09.03.2018 10:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov - výkon autorského dozoru na stavbě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2018 17.01.2018 13:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2018 16.01.2018 13:00
Vybavení budovy návštěvnického centra - Výukové programy pro tablety
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2017 04.12.2017 10:00
Modernizace výstavních prostor Masarykova muzea v Hodoníně - bezpečnostní vitríny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2017 29.11.2017 10:00
Kamerový systém CCTV - sál Evropa - objekt Masarykova muzea v Hodoníně a Modernizace výstavních prostor Masarykova muzea v Hodoníně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2017 20.11.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016