Profil zadavatele: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

  • Název: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
  • IČO: 00090352
  • Adresa:
    Zámecké nám. 27/9
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233876
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ploché střechy přístavby Vlastivědného muzea Kyjov - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2024 27.06.2024 12:00
DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – vybavení konzervátorské dílny
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.02.2024 08.03.2024 12:00
DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – dodávka výpočetní techniky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.02.2024 15.03.2024 12:00
Kopie: DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – dodávka nábytku
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2024 15.03.2024 12:00
Masarykovo muzeum v Hodoníně – revize el. zařízení a hromosvodu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2023 16.10.2023 12:00
Vybavení pro digitalizaci sbírek Masarykova muzea v Hodoníně
podlimitní Zadáno 23.08.2023 22.09.2023 10:00
Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou – 2. kolo
nadlimitní Zadáno 21.06.2023 25.07.2023 00:00
Zpracování adekvátní části vizualizace, projektové dokumentace a obsahu naučné stezky Krajem řeky Moravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2023 01.03.2023 00:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2022 21.12.2022 00:00
Masarykovo muzeum v Hodoníně v novém kabátě – činnost pro žádost IROP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2022 07.12.2022 09:00
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně – výkon TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2022 23.09.2022 00:00
DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
podlimitní Zadáno 28.03.2022 17.05.2022 00:00
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2021 10.12.2021 00:00
Napojení elektrické požární signalizace na radiotelefonní monitorovací pult NAM PCO NET-G
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2021 09.11.2021 10:00
Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2021 29.09.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››